نقش اولیا در اهداف سلام اسلام

با توجه به حساسیت سن دانش آموزان در متوسطه دوره اول و بررسی مسائل روانشناختی دوران نوجوانی و در راستای مصوبه انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه، اولین جلسه دانش افزایی با موضوع ” شناخت ویژگی های دوره نوجوانی و رشد ” روز دوشنبه 13 آبان ماه 1398 از ساعت 17 الي 18:30 در نمازخانه دبیرستان دوره اول سلام صادقیه برگزار گردید.

اعضای انجمن اولیا و مربیان

جلسات

تاریخ برگزاری : 16 تیر 1400

بررسی روش های آموزش دانش آموزان

قبلی
بعدی