برترین های آموزشی

ایلیا شفیعی

ترم اول 1402

هفتم

سید محمد پارسا میر صالحی

ترم اول1402

هفتم

محمد صادق حجتی

ترم اول 1402

هفتم

سید آرمان میران

1402

هفتم

نیما زنگنه

دیماه 1402

پایه هفتم

متین هاشم زاده

دیماه 1402

پایه هفتم

قبلی
بعدی

ایلیا شفیعی

ترم اول 1402

هفتم

سید محمد پارسا میر صالحی

ترم اول1402

هفتم

محمد صادق حجتی

ترم اول 1402

هفتم

سید آرمان میران

1402

هفتم

برترین های اجرایی

محمد خانی

اول

جشنواره خوارزمی

سال 99

علی سلطانی

دوم

مسابقات جهانی IMC

سال 99

شروین محمودی - برنده مدال طلای ربوکاپ

شروین محمودی

مدال طلا

ربوکاپ ایران

سال ۱۴۰۰

مهیار آقایی - رتبه ۱ مسابقات آسیایی ربوکاپ

مهیار آقایی

اول

ربوکاپ روسیه

سال ۱۳۹۸

قبلی
بعدی

محمد خانی

اول

جشنواره خوارزمی

سال 99

علی سلطانی

دوم

مسابقات جهانی IMC

سال 99

شروین محمودی - برنده مدال طلای ربوکاپ

شروین محمودی

مدال طلا

ربوکاپ ایران

سال ۱۴۰۰

مهیار آقایی - رتبه ۱ مسابقات آسیایی ربوکاپ

مهیار آقایی

اول

ربوکاپ روسیه

سال ۱۳۹۸

برترین های فرهنگی،ورزشی

سینا محمدی - رتبه ۳ والیبال ۱۳۹۹

سینا محمدی

۳

والیبال

سال ۱۳۹۹

محسن ملکی - مقام ۱ مسابقات تنیس

محسن ملکی

۱

مسابقات تنیس

سال ۱۴۰۰

عطا دریغ - رتبه ۱ مسابقات کشتی

عطا دریغ

اول

کشتی گیری

سال ۱۳۹۹

داوود محلاتی رتبه دوم شطرنج کشوری

داوود محلاتی

دوم

شطرنج کشوری

سال ۱۴۰۰

قبلی
بعدی
سینا محمدی - رتبه ۳ والیبال ۱۳۹۹

سینا محمدی

۳

والیبال

سال ۱۳۹۹

محسن ملکی - مقام ۱ مسابقات تنیس

محسن ملکی

۱

مسابقات تنیس

سال ۱۴۰۰

عطا دریغ - رتبه ۱ مسابقات کشتی

عطا دریغ

اول

کشتی گیری

سال ۱۳۹۹

داوود محلاتی رتبه دوم شطرنج کشوری

داوود محلاتی

دوم

شطرنج کشوری

سال ۱۴۰۰